Usługi transportowe podczas wyjazdu

Wybierając się w podróż, trzeba podjąć jeszcze jedną ważną decyzję, a to znaczy traktującą wyboru środka transportu. Jeżeli narzuca go położenie celu, wymuszając na przykład drogę nadmorską lub ewentualnie skorzystanie z samolotu, nie nadstawia to większego kłopotu. Jeśli jednakże miejsce przeznaczenia leży np. w obrębie państwa, pojawiają się dyspozycje. Nie ma też w tym nic niepokojącego, że najbardziej preferowanym jest auto. Umożliwia trafienie niemal wszędzie oraz uniezależnienie się od wszystkich innych środków transportu, co znajduje jednakże swe odbicie w wydatkach, głównie przy zwyżkujących cenach benzyny. Należałoby jednak zwrócić szczególną uwagę również na inne możliwości, z jakich najbardziej rozpowszechniona i popularna jest kolej. Proponuje ona przejazd za niską cenę w dosyć komfortowych w porównaniu z samochodem warunkach, ceną jednak jest dłuższy czas podróży oraz trudność w odszukaniu środka transportu już na miejscu. Tej jednakże niedogodności względnie łatwo się pozbyć np. wypożyczając w owym czasie samochód – co jednakże raz jeszcze dowodzi wyższości tego właśnie nad koleją.
źródło: http://www.studyintheusa.pl, http://ld-projekt.pl, http://freedomtravel.pl, http://www.modnezwierzaki.pl